Autoškola BOSÁK Banská Štiavnica

 

Naša autoškola pôsobí ako súkromná firma v Banskej Štiavnici od roku 1992.

 

     Firma sa zaoberá predovšetkým výcvikom žiadateľov o vodičské oprávnenia, avšak počas jej pôsobenia sme rozšírili činnosť o poskytovanie kondičných jázd pre držiteľov vodičských oprávnení, ktorí si potrebujú obnoviť zručnosti nadobudnuté počas výcviku v autoškole. Pravidelne organizujeme školenia vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel, či už v našich priestoroch alebo v priestoroch Vašej firmy. V roku 2009 vzniklo v našej  autoškole akreditované školiace stredisko vodičov, ktoré zabezpečuje základnú kvalifikáciu vodičov na skupinu VO skupín C, CE, D, DE a pravidelný výcvik vodičov na skupiny C, CE, D, DE .

 

     Naša firma pôsobí ako výcvikové stredisko inštruktorov, čo znamená , že školíme nových inštruktorov a taktiež zabezpečujeme doškoľovacie kurzy inštruktorov.

 

Ako doplnkovú činnosť zabezpečujeme nepravidelnú autobusovú dopravu.

 

Autoškola BOSÁK je členom SKVZA / Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl.

 

Jozef BOSÁK

Inštruktorom je od roku: 1970

 

Vodičské oprávnenie: A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, AM, T

 

Vodičom je od roku: 1963

 

Inštruktorské oprávnenie: A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C , 1E, CE, D1E, DE, AM

 

 

 

Mgr. Andrea SOROČINOVÁ

 

Inštruktorom je od roku: 2000

 

Vodičské oprávnenie: B1, B, AM

 

Vodičom je od roku: 1986

 

Inštruktorské oprávnenie: B1, B, AM

 

 

 

Mgr. Stanislav BOSÁK

 

Inštruktorom je od roku: 2002

 

Vodičské oprávnenie: A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, AM, T

 

Vodičom je od roku: 1998

 

Inštruktorské oprávnenie: A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, AM, T

 

 

 

Mgr. Norbert SOROČINA

 

Inštruktorom je od roku: 1996

 

Vodičské oprávnenie: A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, AM, T

 

Vodičom je od roku: 1986

 

Inštruktorské oprávnenie: AM, A1, A, B1, B,

 

 

 

Peter BENČAJ

Inštruktorom je od roku: 2004

 

Vodičské oprávnenie: AM, B1, B

 

Vodičom je od roku: 1998

 

Inštruktorské oprávnenie: AM, B1, B