Začiatok nového kurzu

                                  25.06.2018

/pondelok/

o 15.00 hod.

v budove autoškoly.

Info na tel.:

0905 759 981