Začiatok nového kurzu

27.04.2017

/štvrtok/

o 15.30 hod.

v budove autoškoly.

Info na tel.:

0905 759 981