Začiatok nového kurzu

13.09.2017

/streda/

o 15.00 hod.

v budove autoškoly.

Info na tel.:

0905 759 981