Začiatok nového kurzu

13.11.2017

/pondelok/

o 15.00 hod.

v budove autoškoly.

Info na tel.:

0905 759 981